Uttalelse til søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall Kristiansund Industriservice AS

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy med høringsuttalelse.

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy sin uttalelse til søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall Kristiansund Industriservice AS.