Valg i Møre og Romsdal Natur og Ungdom

Pressemelding fra Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Møre og Romsdal Natur og Ungdom hadde Torsdag 30.august fylkesårsmøte med valg av nytt styre. Møte befant seg på Rød Cafè i Molde.  Kristi Langli ble valgt som leder, etter instilling fra valgkomiteèn, Guro Uglestad og Hege Nauste som henholdsvis 1. og 2. nestleder. Lise Staurnes ble valgt som styremedlem. Det nye styret dro Fredag direkte til lederseminar arrangert av Natur og Ungdom på Malungen Gjestegård i Hedemark.       Kristi Langli, leder Møre og Romsdal Natur og Ungdom