Vassdalen i Surnadal – no er grensa nådd for utbygging!

Sjølv om omsøkte vassdrag ikkje er mellom dei mest verdfulle, er det i området bygd ut så mykje vassdrag at dette vassdraget må få ligge urørt. Det treng innbyggarane i Bøverdalen, og det treng samfunnet rundt. Vi motsetter oss derfor utbygging av dette vassdraget, og i alle fall til det finst ein samla plan for vassdraga i Surnadal kommune.

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal