Vassdrag i Molde som er vernet mot kraftutbygging, kan bli vurdert utbygd.

I et leserinnlegg i Romsdals Budstikke og Driva forsvarer vi vernet av Osvassdraget og Visavassdraget.

Oselva, Storelva, Fosterlågen og Osvatnet er sentrale i Osvassdraget. Oselva er en av de aller beste lakseelvene i Romsdal. I vassdraget er rødlisteartene elvemusling og ål registrert.

Det andre området er Visa i Vistdalen sammen med sideelvene. Både natur- og friluftsverdiene er viktige. En av sideelvene går langs DNT Romsdal sin løype til Vasstindbu, og den andre går nær en av stiene til Måsvassbu.

Vi mener at kommunestyret snarest må gi regjeringen en klar tilbakemelding om at Molde kommune står fast på Stortinget sitt vernevedtak for Osvassdraget og Visavassdraget. Disse må derfor være helt uaktuelle for regjeringen sin foreslåtte energikommisjon.

Leserinnlegget kan du lese her: