Vassdraget Verma – vassføring

Epost til NVE.

Vi har fått rapport om at Verma (vassdrag 103.AC) no er tørr.

Det kunne ha vore greitt å få nærare oversyn over kva reguleringsvedtaka i
1923 og 1956 vedkomande regulering av Vermevatnet seier om minstevassføring.

Med helsing


Øystein Folden leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 6630 Tingvoll tlf 918 12 542/71 53 33 31 epost: moreromsdal(a)naturvern.no
www.naturvern.no/moreromsdal