Vedhogst og naturmangfoldloven

Naturvernforbundet har nokre spørsmål til Sunndal kommune, i samband med at kommunen gir løyve til hogst i naturreservatet i Oppdølstranda.

Naturvernforbundet etterlyser saksbehandling i samsvar med naturmangfoldloven i saken.

Ut over dette peikar Naturvernforbundet i eit synfaringsnotat på at det er påvist enkelte framande artar som med fordel kunne vore fjerna i naturreservatet.