Velkommen støtte til naturvernarbeid for barn og unge i Vestnes

For å støtte Naturvernforbundet sitt arbeid har Kulturavdelinga i Møre og Romsdal Fylke støttet Naturvernforbundet i Vestnes med kr 10.000,-. Disse midlene kommer meget godt med for å lette Naturvernforbundets arbeid. Naturvernforbundet i Vestnes retter en stor takk til Møre og Romsdal fylke for disse midlene.

Beløpet har gått til følgende formål:

Fuglekasseprosjekt for barn

Naturvernforbundet har fått laget 25 meisekasser som snart vil bli hengt opp i ”fuglekasseparker” på aktuelle steder rundt omkring i kommunen. Dette er del av ett 5-årig program, så vi håper å få laget flere fuglekasser til neste år. Vi håper at dette fuglekasseprosjektet kan bidra til at barn blir mer interessert i fugler, fuglekasser, natur og friluftsliv. Etter at fuglene har tatt i bruk kassene håper vi å kunne ta med barn på fuglekasseturer slik at barna får se om det har kommet fugler i kassene, samt at barna får lært litt om hvilke typer fugler som hekker i de ulike kassene. Om noen barn har lyst til å bli med å henge opp fuglekasser kan barna eller foreldrene ta kontakt med:

Hilde Ødegaard, mobil: 976 15 301 og e-post: frksofus (a) gmail.com

For å lette Naturvernforbundet sitt arbeid langs vann, vassdrag og fjordene har Naturvernforbundet i Vestnes gått til innkjøp av:

– 1 stykk Hasle kano

– 3 kanoårer

– 5 padlevester i ulike størrelser (30-50 kg, 50-70 kg, 70-90 kg og over 90 kg)

– 4 vanntette poser

Våre medlemmer kan få låne kanoen til frilufts, rekreasjonsformål eller i forbindelse med naturvernarbeid. For lån av kanoen, vennligst ta kontakt med en av styrets medlemmer.

Følgende personer har bistått Naturvernforbundet med disse prosjektene:

Torbjørn Frostad: Innkjøp og lagring av kano med utstyr

Hilde Ødegård: Ansvarlig for å bistå barna med å henge opp fuglekassene

Trygve W. Moxness Kontaktperson mot fylket + skaffet areal til å få hengt opp fuglekasser

Rapport om bruken av God helse-midler fra Naturvernforbundet i Vestnes

Vedlegg 1 til rapport om bruken av God helse-midler fra Naturvernforbundet i Vestnes

Vedlegg 2 til rapport om bruken av God helse-midler fra Naturvernforbundet i Vestnes

Vedlegg 3 til rapport om bruken av God helse-midler fra Naturvernforbundet i Vestnes

Vedlegg 4 til rapport om bruken av God helse-midler fra Naturvernforbundet i Vestnes

Vedlegg 5 til rapport om bruken av God helse-midler fra Naturvernforbundet i Vestnes

Vedlegg 6 til rapport om bruken av God helse-midler fra Naturvernforbundet i Vestnes

Vedlegg 7 til rapport om bruken av God helse-midler fra Naturvernforbundet i Vestnes