Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn inviterer til årsmøte mandag 12. mars kl. 1900 på Fagerlia videregående skole. Møtet er åpent for alle interesserte. Umiddelbart etter årsmøtet, kl. 2000, blir det også en diskusjon om framtida for strandsona langs Borgundfjorden.

Sakene som blir tatt opp på årsmøtet er disse:

Sak 1 Valg av ordstyrer

Sak 2 Styrets årsmelding

Sak 3 Revidert regnskap

Sak 4 Saker fra styret: Forslag til arbeidsplan

Sak 5 Saker framlagt av medlemmene.

Sak 6 Valg

– lokallagsstyre

– valgkomité

– revisor

– medlem i fylkesstyre

– utsending til landsmøte

Medlemmer som ønsker å ta opp saker bør kontakte leder Kjersti Finholt på telefon 92 29 97 38 eller epost alesund(a)naturvern.no minst en uke før årsmøtet.

Landskapsarkitekt Arne Neumann fra Ålesund kommune vil innlede til en diskusjon om strandsoneutfordringer langs Borgundfjorden. Viktige stikkord er lovlige og ulovlige ferdselshindre, offentlige kjøp av friområder og utbyggingspress.

Årsmelding 2006