Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Haram

Naturvernforbundet inviterer til årsmøte på Kulturkafeen i Haramssenteret i Brattvåg mandag 12. mars kl. 1900.

Saker:

Sakene som blir tatt opp på årsmøtet er desse:

Sak 1 Val av ordstyrar

Sak 2 Årsmelding

Sak 3 Revidert rekneskap

Sak 4 Saker frå styret: Forslag til arbeidsplan

Sak 5 Saker framlagt av medlemmene.

Sak 6 Val

Medlemmer som ønskjer å ta opp saker bør kontakte Siw Berbu på telefon 70 21 58 85 eller epost siw.berbu(a)gmail.com minst ei veke før årsmøtet.

Referat frå årsmøtet i Naturvernforbundet i Haram

Årsmelding 2006 for Naturvernforbundet i Haram

Rekneskap 2006 for Naturvernforbundet i Haram

Sluttord frå det avtroppande styret til årsmøtet i 2007