Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal inviterer til årsmøte mandag 7. mars kl. 1600. Årsmøtet blir halde i lokala til Naturvernforbundet i fjerde etasje i Storgata 50 i Molde.

Første del av møtet er eit ope møte med generalsekretær i Norges Naturvernforbund, Tore Killingland. Han vil snakke om naturvernarbeidet i Norge no og framover, med særleg vekt på energisaker (gass og vind).

Kl. 1800 startar sjølve årsmøtet. Sakar:

1) Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet

2) Årsmelding for 2004

3) Rekneskap for 2004

4) Arbeidsplan for 2005

5) Budsjett for 2005

6) Val av styre, valkomité, revisor og landsmøteutsendingar

7) Nominasjon av medlem og varamedlem til landsstyret i Norges Naturvernforbund

Årsmøtepapira vil bli delt ut på møtet.

Alle medlemmer og interesserte er hjarteleg velkomne!

Etter møtet, kl. 20, blir det avvikla årsmøtet i Naturvernforbundet i Molde.Øystein Folden

Leiar av styret

Øystein Folden kan kontaktast på 91 81 25 42 eller 71 53 33 31.

Kontaktinformasjon for Tore Killingland finst på /cgi-bin/naturvern/imaker?id=41&visdybde=1&aktiv=41.