Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Sunndal

Naturvernforbundet i Sunndal arrangerer årsmøte på Norlandia Sunndalsøra Hotell torsdag 1. mars. Møtet er åpent for alle interesserte.

Sakene som blir tatt opp på årsmøtet er disse:

Sak 1 Valg av ordstyrer

Sak 2 Styrets årsmelding

Sak 3 Revidert regnskap

Sak 4 Saker fra styret: Forslag til arbeidsplan

Sak 5 Saker framlagt av medlemmene.

Sak 6 Valg

Medlemmer som ønsker å ta opp saker bør kontakte Jan Fredrik Laskerud på telefon 97 10 85 01 eller epost lazkis(a)hotmail.com minst en uke før årsmøtet.