Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Tingvoll

Naturvernforbundet i Tingvoll har årsmøte tysdag 6. mars kl. 2000 i Reitgrenda.

Møtet blir hos Øystein Folden. Saker:

Sakene som blir tatt opp på årsmøtet er desse:

Sak 1 Val av ordstyrar

Sak 2 Årsmelding

Sak 3 Revidert rekneskap

Sak 4 Saker frå styret: Forslag til arbeidsplan

Sak 5 Saker framlagt av medlemmene.

Sak 6 Val

Medlemmer som ønskjer å ta opp saker bør kontakte Øystein Folden på telefon 91 81 25 42 eller epost foldengp(a)start.no minst ei veke før årsmøtet.

Rekneskap for Naturvernforbundet i Tingvoll – side 1

Rekneskap for Naturvernforbundet i Tingvoll – side 2