Velkommen til slåttekurs på Ryghsetra 5. – 8. juli 2007

For fjortende året på rad inviterer Naturvernforbundet i Buskerud til dette populære, lærerike og familievennlige arrangementet. Bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knytta til kulturlandskapet står i sentrum. Deltakerne kan boltre seg i naturskjønne omgivelser og på en nær 30 mål stor slåtteeng. Hold av datoen allerede nå!

– Innføring i bruk ljå, hesjing og skjøtsel av det biologisk verdifulle kulturlandskapet står på programmet. Du lærer om engas økologi, om plantene der, om lauvingstrærne og om insektenes liv, forteller Per Øystein Klunderud, sekretær i Naturvernforbundet i Buskerud og kursansvarlig.

– Vi legger stor vekt på det sosiale. Både områdene vi ferdes i og det varierte og rikholdige kursprogrammet, gjør dette til et familievennlig arrangement, understreker han.

– Lørdagskvelden holdes stor slåttefest med rømmegrøt. Spennende mat, med blant annet oster fra Eiker Gårdsysteri og fiskeprodukter fra Villfisken ved Sperillen, serveres under hele kurset.

Kursprisen dekker både innkvartering og alle måltider. Kurset tar maksimalt 25 deltakere og medfølgende barn, så her gjelder det å være tidlig ute med påmelding.

Lenger ned på denne siden finner du mer informasjon om program, priser og hvordan du melder deg på.

Les inspirerende rapport fra Slåttekurset 2006

Les tidligere sak: Rekorddeltakelse på slåttekurset 2005

Les om kurset og se bilder på Naturvernforbundet i Buskeruds internettside


Slåttekurset på Ryghsetra 5. – 8. juli 2007Kurs i bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knytta til kulturlandskapet

Slåttekurset på Ryghsetra 2007

foregår i tidsrommet torsdag 5. juli på ettermiddagen til søndag 8. juli ca kl 16. For fjortende året på rad inviterer Naturvernforbundet i Buskerud til kunnskapsrike dager i slåttenga ved Hagatjern i Nedre Eiker kommune. Kursstedet ligger 4 km fra Mjøndalen og ca 15 km fra Drammen. Kurset tar inntil 25 deltakere og medfølgende barn. I tillegg kommer inntil 25 medhjelpere.

Solsetra leirsted

ligger ”vegg i vegg” med slåtteenga på Ryghsetra. På Solsetra er det innkvartering på 2 eller 3- sengs rom. Innimellom arbeid og teori får vi her servert alle måltider av ”kjøkkengjengen”.

Det blir også tid til badeturer ned til Hagatjern, 100 m unna! Områdene vi ferdes i og kursets program gjør dette til et familievennlig arrangement.

Fra programmet

Kurset mål er å styrke kunnskapen om og interessen for praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter (ca. 170 reg. arter) og insektenes liv.

Videre blir det gitt en grundig innføring i ljåen som redskap og bruk av denne. Her er det de nærmere 30 måla med urterik slåtteeng som er øvingsfeltet. Graset skal også opp på hesjer!


Et annet hovedemne er lauvingstrær og deres biologi. Her er det tilbud om praktisk arbeid, der vi bl.a. lager noen kjerv.


Lørdag kveld inviteres det til stor slåttefest med rømmegrøt. Spennende mat, med blant annet oster fra Eiker Gårdsysteri og fiskeprodukter fra Villfisken ved Sperillen, serveres under hele kurset.

Møteplass

Kurset har blitt en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet. I tillegg til handlingsbåren kunnskap kan man få ideer fra den store litteratursamlingen, utveksle erfaringer eller kjøpe seg ei god bok eller et nytt ljåblad!

I 2007 jobbes det med spennende kulturinnslag, besøk fra Buskeruds vennskapsfylke Pärnu i Estland og besøk fra regionen Extremadura i Spania. Av våre medhjelpere kommer 4-5 personer fra Sverige.

Kursavgift 2007

Voksne 1 700 kr

Ektefelle/samboer, studenter og ungdom (15-20 år) 1 200 kr

Barn 8 – 15 år 650 kr

Barn u/8 år 450 kr

Maks pris familie 3 800 kr

Voksne deltakere betalt av jobben 2 200 kr

Kursavgiften dekker innkvartering, alle måltider og kursmateriell. Sengetøy må medbringes.

Informasjon, påmelding m.m.

For spørsmål, påmelding (fortløpende) etc., kontakt: Naturvernforbundet i Buskerud. Postadr.: 3322 Darbu. Fylkessekretær/kursansvarlig Per Øystein Klunderud – tlf. 32 75 05 04, e-post: pedroklu(a)online.no. Internettside: http://ww.naturvern.no/buskerud