Vellukka årsmøte i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Naturvernforbundet arrangerte fylkesårsmøte måndag 16. april 2012 kl 18.00 på Molde videregående skole.

Det var vanlege årsmøtesaker som blei behanlda.

Ved starten av møtet var det ei innleiing om ei energieffektiv og fornybar framtid i Møre og Romsdal ved Einar Oterholm.