Vellukka klimakonferanse i Sunndal

– Godt oppmøte og gode foredrag. Det er oppsummeringa til Ole Bruseth i Naturvernforbundet i Sunndal etter klimakonferansen lokallaget arrangerte i slutten av mars.

Foredraga er no tilgjengelege her.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringar

Sjur Kasa sitt innlegg: Hva er klimaproblemet

Nina E. Eide: Klimaendring og konsekvenser for lokalt plante- og dyreliv i Sunndalsfjella

Om klimautslipp fra Hydro Sunndal

Sjur Kasa: Hva kan vi gjøre for å kutte norske utslipp? Nasjonale og lokale muligheter

Idar Barstad: Klimaendringar – globalt og lokalt

Sunndal Energis arbeid med ENØK

Sunndal kommunes arbeid med klima