Vellykket faghelg om fremmede bartrær i Nordmøre

Hvert år plantes store mengder fremmede bartrær ut i naturen, men hva er konsekvensene av dette? Her finner du presentasjonene fra faghelgen i Nordmøre.

På faghelgen i Nordmøre var målet å samle inn kunnskap om hvordan fremmede treslag sprer seg i naturen og hvilke konsekvenser de har på naturmangfoldet. Vi fikk besøk av Ola Botten fra fylkesmannens miljøvernavdeling som fortalte om fylkesmannens prosjektet med fjerning av leplantefelt i verneområder i Møre og Romsdal, for å forhindre spredning av fremmede treslag inn i naturreservatene.

Vi dro ut for å se etter spredning fra leplantefelt som har blitt plantet i stort omfang langs kysten i Nordmøre. I et av de mest populære friluftsområdene i Kristiansund ”folkets park”, fant vi stor spredning av både bergfuru, som opprinnelig kommer fra sør- og mellom Europa, og sitkagran som er opprinnelig fra Nordamerika. Begge artene spredde seg godt i det som er igjen av kystlyngheiene langs kysten. Det er viktig å kartlegge spredning av disse artene for å finne ut hvilke konsekvenser de har på naturmangfoldet.