Vengåa minikraftverk: Naturvernforbundet klagar på dispensasjon

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Naturvernforbundet i Rauma klagar på at det faste utvalet for plansaker i Rauma har gitt dispensasjon frå kommuneplanen til utbygging av Vengåa minikraftverk.

Naturvernforbundet meiner det ikkje ligg føre grunnar for å di dispensasjon i denne saka. Derimot meiner Naturvernforbundet det er nok av gode grunnar til ikkje å gi dispensasjon.

Kontaktperson for denne saka er fylkesleiar Øystein Folden, telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les klagen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Naturvernforbundet i Rauma

Vedtaket Naturvernforbundet har klaga på