Vengedalssetra i Isfjorden: Naturvernforbundet vil ikkje ha meir veg

Det er ikkje god nok grunn til å bygge fleire vegar i dette hyttefeltet. Sjølv om utbyggar kallar dette grøn veg eller miljøveg, så vil bygging av veg bli eit betydeleg inngrep, skriv Naturvernforbundet i ein uttale til Rauma kommune.

Fylkesleder Øystein Folden i Naturvernforbundet har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for å ta vare på naturen

Les brevet frå Naturvernforbundet