Vern Eikesdalen!

Leserinnlegg fra Natur og Ungdom.

Eikesdalen i Nesset kommune er en av landets mest verdifulle skogområder, men har i dag likevel ingen beskyttelse mot inngrep. Utryddelsen av arter skjer i dag mellom 1000 og 10.000 ganger raskere enn normalt, og dersom det fortsetter slik vil en tredel av verdens arter være utryddet innen 2050.

Naturen vår er verdifull og uerstattelig. Norge har forpliktet seg til å stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2010, men så langt viser politikerne liten vilje til å oppnå dette målet. Til tross for at forskerne sier at vi må verne minst 5% av norsk produktiv skog har vi i dag bare vernet omtrent 1,5%. Siden politikerne ikke klarer å verne den mest verdifulle naturen selv har Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund i samarbeid laget en toppliste over landets mest verdifulle skogområder. Hele tre av områdene på denne topplista befinner seg i Møre og Romsdal, noe som tyder på at det står dårlig til med skogvernet i fylket.

Eikesdalen er et unikt skogområde hvor det har blitt registrert hele 58 rødlistearter, planter og dyr som står i fare for å forsvinne. Nå må Erik Solheim ta ansvar, og sørge for å starte opp en verneprosess slik at hele Eikesdalen blir vernet!

Ane Marte Rognskog

Natur og Ungdom