Vern naturen,- og vern arbeidsplassene: Si nei til flere utenlandskabler!

Nye kabler til utlandet vil gi svært negative konsekvenser i vassdragsnaturen vår, og de vil føre til at et stort antall arbeidsplasser forsvinner, både i privat og offentlig sektor. Vi oppfordrer alle til å være med i kampen mot nye utenlandskabler.

Kraftbransjen og Statnett vil ha flere strømkabler til utlandet. Men vi trenger ikke flere kabler. Vi har mer enn nok utenlandsforbindelser til å være sikret strøm til enhver tid, og for å eksportere overskudd. Hensikten med nye kabler er å få strømprisene opp her i landet, fordi det er her i landet kraftbransjen selger godt over 90 % av strømmen som produseres. Både Statnett og kraftbransjen vil ha kabler til Storbritannia, fordi strømprisene der er skyhøyt over prisen i Norge.

Nye kabler begrunnes av kraftbransjen med at vi skal levere «balansekraft» til Europa, og dermed bidra til at det kan bygges ut mer fornybar energi der. Dette innebærer at kraftverkene våre må gå av og på i raske skift, natt mot dag og time mot time. Slik «effektkjøring» har svært negative konsekvenser for liv og artsmangfold i vassdragsnaturen. Vår mulighet for å levere balansekraft er i tillegg svært liten, sett opp mot behovet i EU. Tanken om Norge som «Europas batteri» er derfor gått ut på dato, noe NVEs sjef Per Sanderud sa klart fra om allerede i 2015. Konsekvensene i naturen av nye kabler er heller ikke utredet, noe som er i strid med kravene i plan- og bygningsloven.

I mars skal Stortinget avgjøre om Norge skal bli en del av EUs energiunion (ACER). Det vil i tilfelle bety at Norge mister mye av styringen av energipolitikken her i landet. 

Naturvernorganisasjonene er opptatt av denne saken fordi flere utenlandskabler vil øke presset på norsk natur, gjennom å drive fram mer utbygging av både vann- og vindkraft. Økt effektkjøring, som nye kabler forutsetter, vil i tillegg true liv og artsmangfold i vassdragsnaturen.

Fagorganisasjonene er opptatt av saken fordi nye kabler vil gi prisøkning på strøm, noe som vil svekke konkurransekraften i norsk næringsliv generelt, og spesielt true den norske metallindustrien. Prisøkningen vil også drive kostnadene opp i offentlig sektor, med negative konsekvenser på arbeidstakersiden.

Selv om organisasjonene har forskjellig utgangspunkt i denne saken, har vi felles interesse av at det ikke kommer flere utenlandskabler.

Vær med og støtt kampen mot ACER og flere utenlandskabler: Vern om naturen,- og om arbeidsplassene!