Vern om Retiroskogen

Ei høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Molde.

kart Retiroskogen

I et brev fra Naturvernforbundet til kommunen blir det krevd at hele Retiroskogen må vernes mot utbygging.

En reduksjon av skogen vil bli til skade for dyrelivet. Dette gjelder ikke bare fuglene, men også rådyr, grevling og ekorn vil miste en del av sitt leveområde. En rekke arter kan ikke tilpasse seg små områder. De blir borte. Dyrelivet gir en stor opplevelse for både voksne og barn.

Skogen har kvalitet som et lukket landskap som innbyr til ro i kontrast til for eksempel det åpne landskapet på Retirostranden.

Vi vil at kommunen skal støtte opp om det frivillige skjøtselsarbeidet på sin eiendom. Det må få fortsette uavbrutt og uavhengig av den meldte planprosessen som kan ta lang tid. Det viktigste er å få ført Tøndergårdsbekken inn i Retiroskogen. Bekken vil bli hovedpulsåren i et nytt vakkert, mangfoldig og artsrikt hage- kultur- og naturlandskap.