Verneplan for sjøfugl – Møre og Romsdal

Epost til Direktoratet for naturforvaltning: Naturvernforbundet har oppdaga at det går an å sende synspunkt direkte til dykk etter den fylkeskommunale høyringa.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal sender ikkje ny fråsegn, men legg ved lesarbrev som går sentralt inn i spørsmåla knytt til denne verneplanen.

Med helsing

Øystein Folden

leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

6630 Tingvoll

tlf 918 12 542 / 71 53 33 31

epost: moreromsdal(a)naturvern.no

www.naturvern.no/moreromsdal