Vestlandsrådet fikk buss

– Takk for at dere gir innbyggerne en mulighet til å reise mer miljøvennlig. Det sa Øystein Solevåg fra Naturvernforbundet til Vestlandsrådet etter at de vedtok ny ekspressrute fra Kristiansand til Trondheim.

På møtet i Ålesund fredag 29. september vedtok Vestlandsrådet at de skal arbeide for å få startet opp en høyfrekvent ekspressbussrute mellom Kristiansand og Trondheim fra 2009. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom hadde på forhånd bedt politikerne om å tidfeste dette målet.

– Dette gir helt nye muligheter for oss som bor her til å velge mer miljøvennlige reisemuligheter, sa Øystein Solevåg fra Naturvernforbundet til Vestlandsrådet etter at vedtaket var et faktum. Han benyttet anledningen til å overrekke en buss som gave til lederen i Vestlandsrådet, Roald Bergsaker.

På vegne av Vestlandsrådet sa Bergsaker at han var fornøyd med at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom engasjerte seg i saken. Han understreket at det er tverrpolitisk enighet om å få dette prosjektet på vegen på Vestlandet.

Øystein Solevåg har telefon 40 23 47 05. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Vedtak i Sør-Trøndelag om tilslutning

Forslag til transportplan for Vestlandet

Ekspressbuss på vestlandet – orientering november 2007

Søknad til Samferdselsdepartementet august 2007

Prosjektbeskrivelse for Kysttimeekspressen

Overrekkelse av buss til Vestlandsrådet 29. september 2006: Øystein Solevåg fra Naturvernforbundet og Roald Bergsaker, fylkesordfører i Rogaland og leder i Vestlandsrådet. Foto: Christine Rørvik