Vi har varmekrise, ikke kraftkrise

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal ønsker å erstatte begrepet kraftkrise med varmekrise. Det egentlige problemet er ensporet satsing på fossekraft. Vi må begrense vår bruk av elektrisitet til formål som virkelig krever det. Altså må vi bruke minst mulig elektrisitet til oppvarming og kjøling. På den måten blir vi mindre avhengige av nedbørsmengder og fyllingsgrader. Som et eksempel kan det nevnes at i Danmark er det forbud mot å benytte strøm som hovedkilde til oppvarming. Strøm til kjøling av bygg er også i hovedsak forbudt. De har lært av sine feil og satset på blant annet bioenergi, noe som har ført til at det store skogkledde landet Danmark faktisk produserer mer bioenergi enn Norge.

90 % av verdens forbruk går til de ti prosent rikeste, disse bor stort sett i Europa USA og Japan. Kina og India jobber hardt for å herme etter oss. CO2-utslipp og lagringsproblemer for atomavfall er av problemene som står i kø. Prisen vi må betale for å neglisjere slike problemer kan bli svært høy. Derfor mener Naturvernforbundet i Møre og Romsdal av vi på hjemmebane må ta fatt på oppgaven snarest. I Norge har vi en unik mulighet til å gå foran med gode eksempler. Vi har både kunnskap og ressurser til å komme med lokale løsninger. Samtidig kan det bli både spennende, morsomt og lønnsomt. Det viktigste er at vi jobber aktivt med energisparing på alle tenkelige områder.

Bruk av bioenergi til oppvarming er riktig så lenge biomateriale erstattes av ny tilvekst. Nye trær binder CO2. Når trær dør frigis CO2. Dette skjer enten treet råtner eller brennes. Syklusen for denne prosessen er hurtig i motsetning til syklusen for olje og gass, derfor blir brenning av biobrensel CO2-nøytralt i «det store regnskapet».

Møre og Romsdal har tilgang på store mengder bioenergi og trenger samtidig en satsing på bærekraftige arbeidsplasser. Vi må derfor frigjøre oss fra elektrisitet til oppvarming. Biovarme et da et godt alternativ i Møre og Romsdal.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal forventer at energipolitikken fremmer bioenergi og fjernvarme slik det ble lovet i Soria Moria erklæringen. Et grep da må være å øke CO2-avgiften på bruk av gass til direktevarming; gass er jo en fossil konkurrent til fornybart biobrensel.

Det at vi mangler en infrastruktur for varme har vist seg å være kanskje det største problemet i det å få til omlegging til mer miljøvennlig oppvarming. Dersom det blir bygd ut en infrastruktur for distribusjon av gass til husholdninger og mindre næringsvirksomheter, frykter Naturvernforbundet at det vil bli enda mindre aktuelt å bygge ut en infrastruktur for varme.

Elektrisitet ser nå ut til å utkonkurrere seg selv i varmemarkedet, ettersom ”faste lave priser” ikke lenger er et tema i kraftbransjen. Dette vil bli en hodepine for alle som ikke prioriterer å legge om til andre energikilder. Det positive er at høye strømpriser fører til at vi får opp farten. Pris er et effektivt virkemiddel. Derfor må det være støtte til husholdningene for konvertering til biovarme, varmepumper og solvarme.

Øystein Solevåg, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringar