Vi må bruke fremtidsretta løsninger!

Møre og Romsdal Natur og Ungdom mener at det må stilles strenge krav hvis man skal bygge ut gasskraftverk i fylket. Dessverre har vi sett både på Kårstø og på Mongstad at dagens regjering ikke ser ut til å tørre å ta tilstrekkelige miljøhensyn når det gjelder å sette krav om rensing av gasskraftverk som skal bygges.

19. februar la Statistisk Sentralbyrå frem sin rapport som viste at Norges klimagass utslipp hadde økt betydelig siden 1991. I Møre og Romsdal hadde vi økt våre utslipp med ca. 60 %. Det ville være direkte uansvarlig å gjøre tiltak som vil øke utslippene i fylket enda mer.

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Det er verdens fattigste som får lide for utslippene fra rike land.

Det må ikke gis konsesjon til å bygge gasskraftverk på Fræna med mindre Industrikraft Møre blir pålagt fullskala rensing av CO2 fra den dagen gasskraftverket settes i gang.

Vi trenger stadig mer kraft, og vi må utvikle nye fornybare energikilder fremfor å ta i bruk gårsdagens metoder for å tilfredsstille behovet.

Energifylket Møre og Romsdal har mange andre muligheter til å produsere energi, blant annet vindenergi, bio, fjordvarme, solenergi også videre. Skal man bruke gass til strømproduksjon, må det være en selvfølge og et absolutt krav at gasskraftverket renses fra første dag!

Møre og Romsdal Natur og Ungdom ønsker en miljøvennlig og fremtidsrettet løsning på den anstrengte kraftsituasjonen i Møre og Romsdal. Forurensende gasskraftverk skal ikke være svaret!

Lise Staurnes leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom

Kontaktinfo:

Lise Staurnes

Tlf: 92 49 48 03

Mail: list89(a)gmail.com