Vi vil ha kildesortering!

Kommunene Giske, Sula og Ålesund har sagt opp de eksisterende avtalene om håndtering av husholdningsavfall. Naturvernforbundet i Ålesund og omegn krever at kommunene gir tilbud om kildesortering, og at det vurderes andre sluttbehandlingsløsninger enn forbrenning.

Hildur Rødstøl kan kontaktes på telefon 70 15 42 94.

Les brevet til Giske, Sula og Ålesund