Vil verne verdifull skog for våre etterkommere

Norges Naturvernforbund sentralt og flere fylkeslag deriblant Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, har nylig sendt felles uttalelser til bestemte forslag om vern av skog i flere fylker. – Dette dreier seg om meget verdifulle, sjeldne og spesielle områder av nasjonal verdi, som det er svært viktig å få supplert verneplanen for skog med, sier seniorrådgiver Thor Midteng.

Det dreier seg om følgende områder:

Åbakkfjellet og Vetafjellet i Nesset og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal

Utvidelse av Fugglia naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark

7 skogområder i 6 kommuner i Oppland (Lysen i Gran, Svenådalen i Jevnaker, Flokoa i Lillehammer, Utvidelse av Skjellingshovde i Sør-Aurdal, Gardfesthaugen-Gravåsen i Øyer og Lillehammer , Slåseterlia i Øyer og Tretjerna i Søndre Land)

Bak fellesuttalelsene står Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Naturvernforbundet i Hedmark og Naturvernforbundet i Oppland.

Under ligger brevene til fylkesmennene i de aktuelle fylkene: Ja, dette er en viktig sak! Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid!