Villblomstenes dag i Tingvoll

Søndag 16. juni 2013 var det Villblomstenes dag i Tingvoll. Tema i år var kulturlandskapsvegetasjon.

Turleiar var Øystein Folden, arrangementet var eit samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening og Naturvernforbundet i Tingvoll.

Til saman blei om lag 40 ulike plantar påvist denne dagen.