Villblomstenes dag

Tema blir vegkantflora. Vi kjem spesielt til å sjå på artar som kan vere aktuelle å hauste frø av for bruk i eigen hage. Kan hende finn vi nokre artar som vi slett ikkje skal sanke frø av, av ulike grunnar.

Ta med blyant og noko å skrive på om du vil notere. 

Turleiar: Øystein Folden, tlf. 918 12 542

 

Det vil vere mogleg å følgje arrangementet frå rullestol.

OBS! Ved oppmøte blir deltakarar registrert med namn og telefonnummer som følgje av koronareglar. Viss det kjem fleire enn 50 personar, må nokon gå på tur ein annan stad på eigenhand. Avstandsreglar m.v. gjeld.

Arrangør: Norsk Botanisk Forening, i samarbeid med Naturvernforbundet i Møre og Romsdal