Vindkraft, en del av løsninga!

Leserinnlegg fra Natur og Ungdom.

De mobile gasskraftverkene på Tjeldbergodden har nå vært under testing, og mot slutten av testperioden har Statnett åpnet for at de mobile gasskraftverkene også kan forsyne resten av landet med reservekraft. Vi i Natur og Ungdom mener at dette er uakseptabelt, og at det er her regjeringa svikter når det gjelder klimagassutslipp fra energiproduksjonen.

Norges fossile energiproduksjon er i dag på over 120 TWh, og dette tallet må drastisk ned dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene. Det er uaktuelt at Norge, som er et av de landene som har tjent seg rik på eksport av forurensende olje og gass, skal droppe å satse på energisparing og utbygging av fornybar energi når vi har både økonomi og kompetanse til å gjøre det.

Klimaendringene er allerede i gang, og det haster med å få kuttet utslippene. Da kan vi ikke ture fram og velge den mest skitne energiformen vi har. Vi bør i stedet bygge ut fornybar energi som vindkraft. Det ligger en hel del meldinger søknader om vindkraftprosjekter i fylket, i tillegg har vi de vindkraftprosjektene Haram og Havsul I som har fått tillatelse hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat til å bygge ut. Vi i Natur og Ungdom er positive til vindkraft som energiform, og mener byggingen må settes i gang så fort som mulig på prosjekter som ikke har uakseptable konsekvenser på naturmangfoldet.

Norge har et mål om å ha minst 3 TWh vindkraft innen 2010, men i dag har vi bare utbygd omtrent en tredel av dette. Dette tallet må opp til minst 3 TWh innen 2010, og for å oppnå dette målet er det avgjørende at regjeringen sørger for at de som har tillatelse til å bygge ut også har økonomisk mulighet til å bygge ut vindkraftparkene. Vi begynner virkelig å tvile på om Statsminister Jens Stoltenberg og Olje- og Energiminister Terje Riis Johansen tar klimaproblemet på alvor når de ikke bevilger nok penger til å bygge ut tilstrekkelig med fornybar energi i regionen. Så kom igjen ministre; Sørg for et ordentlig økonomisk løft for fornybar energi!

Kristi Langli

Leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom

Ane Marte Rognskog

Fagmedarbeider i Natur og Ungdom