Vindmøllene på Smøla

Epost til Statkraft 29. mai 2006.

Fra: Øystein Folden
Sendt: 29. mai 2006 10:29 Til: info(a)statkraft.no
Emne: Vindmøllene på Smøla

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal:
Eg har sett den seinare tida at Statkraft satsar på i alle fall to prosjekt på
Smøla.
1. Det blir sett av ekstra mykje pengar til forsking på havørna framover.
2. Statkraft går inn i Gurisenteret med pengar.

For oss kunne det vere av stor interesse å vite litt kva beløp som denne
satsinga kan dreie seg om.

Øystein Folden leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 6630 Tingvoll tlf 918 12 542/71 53 33 31 epost: moreromsdal(a)naturvern.no
www.naturvern.no/moreromsdal Ja, dette er ein viktig sak. Eg vil bli medlem

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør med vindkraft