VINTERSYKLING

Et godt miljøtiltak er å legge forholdene til rette for at det kan bli lettere å sykle om vinteren. I et brev til de tre vegetatene, som blant annet har ansvaret for gang- og sykkelvegene i byen, krever vi bedre vedlikehold.

Brevet inneholder en oppsummering av de forskjellige standerne som brukes, syklister sine erfaringer og våre forslag til forbedringer av brøyte- og vedlikeholdsrutinene.

Du kan lese brevet i kommunen sin postjournal. Dokument 22/00022 � 41

Vi vil oppfordre syklister til å melde fra om mangelfull brøyting ved å bruke kommunen sin meldingstjeneste. Legg også inn tidspunktet for observasjonen.

I Romsdals Budstikke 18.2 har vi et leserinnlegg med de viktigste kravene.