Vollasetra – spørsmål om torvuttak

Brev frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Verneområdestyret for Trollheimen.

Naturvernforbundet stiller spørsmål om plass for lagring av byggematerialar og uttak av torv til vedlikehald om turisthyttene.