West Navigator – Naturvernforbundet spør Miljøverndepartementet

I mai 2012 var boreskipet West Navigator ved Vestbase i Kristiansund for klassing/ vedlikehold. Det ble i denne forbindelsen også utført betydelig malingsarbeid på hele skipsskroget inkludert bunnstoffbelte. Naturvernforbundet har etterlyst dokumentasjon på at dette ble gjennomført på en miljøforsvarlig måte, men Fylkesmannen svarer ikke på brev fra Naturvernforbundet. Naturvernforbundet har derfor kontaktet Miljøverndepartementet.

Saken dreier seg kort om at Boreskipet ble tatt til kai ved Vestbase, hvor hele skipet ble spylt rent med høytrykk, påført ny maling og nytt bunnstoff over vannlinja. I følge forurensningsforskriften skal ikke slike aktiviteter foregå på sjøen. Videre skal oppsamlet malingsavfall og malingsrester samles opp, deklareres og leveres godkjent mottak.

Naturvernforbundet har henvendt seg til boreselskapet og bedt om informasjon om hva som er gjort med avvirkede og overflødige materialer, uten at selskapet har kunnet legge fram hverken deklarasjon eller kvittering for at avfallet er rett håndtert.

Slik dette ser ut, er disse vedlikeholdsarbeidet gjennomført i strid med forurensningsforskriften § 29. At Fylkesmannen heller ikke leverer svar slik man skulle kunne forvente jfr miljøinformasjonsloven, gjør denne saken enda mer interessant for oss.

Naturvernforbundet mener Fylkesmannen i denne saken bryter miljøinformasjonsloven ved ikke å utlevere omspurt informasjon innenfor de tidsrammene som er satt i Lov om rett til miljøinformasjon og deltagelse offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet § 13. 3 ledd.

Naturvernforbundet ber med dette Miljøverndepartementet om å ta stiling til hvorvidt Naturvernforbundet har rett til den informasjonen vi har bedt om og i hva omfang Fylkesmannen kan se vekk fra de tidsfrister som er fastsatt i miljøinformasjonsloven.