Åpent møte og dannelse av lokallag på Sør-Helgeland

Naturvernforbundet ønsker velkommen til et åpent møte med presentasjon av Naturvernforbundets arbeid og dannelsen av et nytt lokallag på Sør-Helgeland

Tid: Torsdag 10. februar 2022, klokka 19:00 
Sted: Hildurs Urtearium, Brønnøysund. Finn frem til Hildurs Urtearium her – det går også buss fra sentrum, med ankomst 18:40. 

Møtet vil også kunne følges digitalt.  Trykk på lenken nedenfor for å logge inn i møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY2NTQyM2QtMjMyMy00MzE1LThkM2QtYzhmZWNlNjkxYjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22484fb8dc-a73d-4d19-82e3-b36d413d5bed%22%2c%22Oid%22%3a%2211c77a26-7bb7-4038-801a-f027deada1fd%22%7d

Spørsmål kan sendes på e-post til nordland@naturvernforbundet.no

Programmet for møtet blir: 

  • Hilsen fra Naturvernforbundet v/leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen
  • Innledning om regelverket i fikseri og oppdrettsaker v/regionsekretær Lars Kufaas
  • Presentasjon om Naturvernforbundet sitt arbeid inkl Toft, Verdensarvområdet, og Øyfjellet vindkraftverk.
  • Pauser med kaffe og litt attåt
  • Valg av interimsstyre.

Møtet er åpent for alle naturinteresserte. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn når du kommer, via SMS (send «Natur» til 2377), eller meld deg inn på nettsiden https://naturvernforbundet.no/bli-medlem/

Med hilsen
Kaja Langvik-Hansen – Naturvernforbundet i Nordland – nordland@naturvernforbundet.no
Dag Johansen – styremedlem Naturvernforbundet i Rana og Nordland tlf 918 27 681
Tone Toft og Bjørn Økern fra Naturvernforbundet i Ytre Helgeland
m/flere