Åpent møte om vindkraft i Finnmark

Naturvernforbundet inviterer til åpent møte om vindkraft og viktige miljøsaker i Finnmark.

Det blir innledninger om:

• Utbyggingsplaner for vindkraft i Finnmark

• Repparfjorden og Bøkefjorden og motstand mot gruvedumping

• Kampen mot vindindustrien i andre deler av landet, eksempler fra Troms, Nordland og Trøndelag

Det blir god tid til dialog og diskusjon om aktuelle miljøutfordringer i Finnmark, Nordland og Troms

Naturvernforbundet stiller med:

Bjørn Økern, fylkesleder, Naturvernforbundet i Nordland Anne-Lise Mortensen, fylkesleder Naturvernforbundet i Troms / Romssa luonddugáhttenlihttu Leif Wasskog, fylkesleder, Naturvernforbundet i Finnmark/ Finnmárkku luonddugáhttenlihttu Annie Henriksen, lokallagsleder, Naturvernforbundet i Vest-Finnmark/ Oarje-Finnmárkku luonddugáhttenlihttu Kjell Derås, styremedlem i lokallaget i Porsangerfjorden/Luonddugáhttenlihttu Porsáŋggovuonas Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet Geir Jørgensen, Nordområdekoordinator

Har du spørsmål om arrangementet? Kontakt Annie L. Henriksen Mob +4748296154