Årsmøte 2014 i Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten

Lokallag, tillitsvalgte og medlemmer av Naturvernforbundet i Nordland inviteres til årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland (og lokallaget i Salten). Årsmøtet arrangeres i etterkant av fellesmøtet til FNF Nordland. En helg i friluftslivets og naturvernes ånd man bør være til stede på.

Lørdag 28.februar kl 13:00-14:00: Årsmøte, lokallaget i Salten avvikler sitt årsmøte 
Lørdag 28.februar kl 14:00-18:00 Årsmøte, fylkeslaget i Nordland avvikler sitt årsmøte

Søndag 1. mars kl 09.00-1300: Organisasjonsutvikling – Hovedvekt på arbeidsprogram, naturvern og naturglede. Bruk av Naturvernskolen og Studieforbundet Natur og Miljø.
Møtested: Skagen Hotel, BodøSaksliste for årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland.

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding fra styret.
 5. Regnskap
 6. Budsjett og arbeidsprogram
 7. Innkomne saker (vedtekter etc.)
 8. Valg av leder, 4 styremedlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge
 9. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen, en velges som leder
 10. Valg av revisor
 11. Valg av utsendinger til landsmøtet
 12. Eventuelle årsmøteuttale

Deltakelse på årsmøtet i Nordland – økonomi

Fylkeslaget dekker utgiftene til reise og opphold for 2 deltakere fra hvert lokallag. Ta kontakt med lokallaget ditt og be om å bli utsending. Vi tilbyr i tillegg reisetilskudd til enkeltmedlemmer og overnatting for de som deltar på organisasjonsseminaret.

Ta kontakt med undertegnede på tlf 960 47 155 eller epost: nordland@naturvernforbundet.no for påmelding innen 20.februarFor styretErling SolvangLeder Naturvernforbundet i Nordland


Årsmøtet avholdes samme helg som FNF-Nordland avvikler

Årsmøte med temasamling 2015

Årsmøte 2014 kopi

Lørdag 28.februar årsmøtet i FNF Nordland avholdes. På ettermiddagen/kvelden før, fredag 27., vil det være ei temasamling.
Temasamlinga er åpen for alle.

FNF Nordland dekker reise og opphold for inntil 2 deltakere fra hver medlemsorganisasjon. Merk av datoen eller meld deg på først som sist!   Naturvernforbundet i Nordland oppfordrer årsmøtedeltakerne til å delta på FNF samlingen og dekker kostnadene for dette.