Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland 2018

Det blir kaffe og enkel servering Standard saksliste for årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland. Faglig innledning på årsmøtet om miljøvennlig Hverdag, ved generalsekretær Maren Esmark.

Innkalling til årsmøte – Naturvernforbundet i Nordland
Lørdag 24 Mars.  Kl 13.00 –  16.00
Stormen Bibliotek. Storgata 1A. Bodø

Det blir kaffe og enkel servering

Generalsekretær Maren Esmark holder faglig innledning om miljøvennlig hverdag, plast og andre viktige miljøsaker. 

Saksliste for årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland.

1 .Valg av ordstyrer og referent
2 .Godkjenning av innkallingen
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Årsmelding fra styret.
5. Regnskap
6. Budsjett og arbeidsprogram
7. Innkomne saker (vedtekter etc.)
8. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
9. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen, en velges som leder
10. Valg av revisor
11. Valg av utsendinger til landsmøtet
12. Valg av landsstyrerepresentant
13- Evt.

Deltakelse på årsmøtet i Nordland – økonomi:
Fylkeslaget dekker utgiftene til reise og opphold for delegater fra lokallagene. Ta kontakt med lokallaget ditt og be om å bli utsending. Praktiske spørsmål, reise og opphold. Kontakt regionsekretær Geir Jørgensen, tlf 940 15 235 Epost gj@naturvernforbundet.no.