Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten

lørdag 27. februar 2016 kl på Skagen hotell Bodø. Årsmøtene er åpne for alle medlemmer.

Lokallaget i Salten avvikler sitt årsmøte kl 14.00 – 15.00

Fylkeslaget i Nordland avvikler sitt årsmøte 15.00 – 19.00.

Søndag 28. Februar 09.00 – 1300: Organisasjonsutvikling

Hovedvekt på aktuelle saker og arbeidsprogram

Saksliste for årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland.

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Godkjenning av innkallingen og saksliste

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen

4. Årsmelding fra styret.

5. Regnskap

6. Budsjett og arbeidsprogram

7. Innkomne saker (vedtekter etc.)

            1. Lokallagsinndlinga i Nordland

8. Valg av leder, 4 styremedlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge

9. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen, en velges som leder

10.Valg av revisor

11. Eventuelle årsmøteuttale

Deltakelse på årsmøtet i Nordland – økonomi

Hvert lokallag har rett til 2 utsendinger med stemmerett + 1 utsending pr påbegynt 50 medlemmer. Fylkeslaget dekker utgiftene til reise og opphold for 2 deltakere fra hvert lokallag. Ta kontakt med lokallaget ditt og be om å bli utsending, se oversikt side 2. Vi tilbyr i tillegg reisetilskudd til enkeltmedlemmer og overnatting for de som deltar på organisasjonsseminaret søndag 28. februar.

Fredag 26. februar er det Temamøte i Forum for Natur og Friluftsliv som er åpen for våre medlemmer. Meld fra om du ønsker å delta. http://www.fnf-nett.no/10850.Temasamling-og-arsmote-2016.html

Ta kontakt med undertegnede på tlf  960 47 155 eller epost: erlsolv@online.no for påmelding innen 20. februar.

For styret

Erling Solvang                                                                                   

Leder Naturvernforbundet i Nordland

Naturvernforbundet – oversikt over lag i Nordland

Lag

Leder

Omfatter medlemmer i følgende kommuner

Naturvernforbundet i Nordland

Erling Solvang, 96047155

erlsolv@online.no      

Alle kommuner

Naturvernforbundet i Salten

Bjørn Barth Jacobsen, 980 06 125

barthjacobsen@gmail.com

Bodø, Fauske, Steigen, Hamarøy, Gildeskål, Beiarn, Meløy, Saltdal, Sørfold

Naturvernforbundet i Vefsn

Anne-Elise Remmen (kontakt)

906 08 250

annerem@online.no

Vefsn, Hattfjelldal, Grane

Naturvernforbundet i Lofoten

Martin Eggen, 905 65 108

calidrissuperstar@yahoo.no                                                        b-kjens@online.no

Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst

Naturvernforbundet i Vesterålen

Jan Hatløy, 994 93 677

jan.hatloy@trollfjord.no

Hadesl, Sortland, Bø, Øksnes Andøy, Lødingen

Naturvernforbundet i Narvik

Baard Mikalsen , 907 87 027
baard24@online.no

Narvik, Ballangen, Tysfjord, Evenes, Tjeldsund

Naturvernforbundet i Sør-Helgeland

erlsolv@online.no

96047155

Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal

Naturvernforbundet i Rana

Camilla Dærga Bjugn, 934 31 260

cbjugn@hotmail.com

Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna, Rødøy

Mangler lag i Ytre Helgeland

Lag stiftes 17. Februar 2016 erlsolv@online.no

96047155

Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna

Fylkeslaget i Nordland

Funksjon

Navn

Valgt

På valg

Tlf

Leder

Erling Solvang, Rana

erlsolv@online.no

2015

2016

96047155

Nestleder, AU

Terje Cruickshank                                   

cruickshank@me.com

2014

2016

91391570

Styremedlem AU

Espen Dahl, Rana

njalla@online.no

2014

2016

41101324

Styremedlem

Dag Neiden, Bodø

dneiden@online.no

2015

2017

481 15 900

Styremedlem

Camilla Dærga Bjugn,

cbjugn@hotmail.com

2015

2017

934 31 260

Styremedlem

Baard Mikalsen, Narvik

Baard24@online.no

2015

2017

907 87 027

1 Varamedlem

Hermann Hansen, Narvik

hermann.klemet@gmail.com

2015

2016

950 788 11

2 Varamedlem

Arne Reidar Johansen

r-marga@online.no

2015

2016

950 49 679

3 Varamedlem

Kjell Nicolaisen, Sømna

kjenic02@online.no

2015

2016

414 61 680

Revisor

Eirik Vevelstad, Bodø

eirik.vevelstad@nordlandsbanken.no

2015

2016

991 50 628

Landsstyret

Erling Solvang, Rana

erlsolv@online.no

2015

2017

960 47 155

Vara landsstyret

Camilla Dærga Bjugn,

cbjugn@hotmail.com

2015

2017

934 31 260

Valgkomite

Til leder velges Kjell Iver Johansen

kjiver@broadpark.no

og Kaja Langvik-Hansen

kaja.langvik-hansen@online.no

2015

2016

91850333

95049679