årsmøte i Naturvernforbundet i Salten

Vanlig årsmøtesaker, Styrets årsberetning, Aktivitetsplan 2018 og valg – velkommen