Årsmøte i Naturvernforbundet i Salten

Lørdag 10.mars kl 13:00-14:00 på Fauske Hotell blir det årsmøte i Naturvernforbundet i Salten. Dette er i forkant av årsmøtet til fylkeslaget og i etterkant av temasamling og fellesmøte i FNF. Vi oppfordrer årsmøtedelegatene å delta på temasamlingen.

For de som deltar på FNFs fellesmøte og temasamling får reisekostnadene, samt kost og losji dekket, påmeldingsfrist 27.februar 2012 – se nedenfor. 

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Salten er åpent for alle medlemmer. 

Saksliste årsmøte i Naturvernforbundet i Salten.

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Godkjenning av innkallingen

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Budsjett og arbeidsprogram

7. Innkomne saker (vedtekter etc.)

8. Valg av leder, 4 styremedlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge

9. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen, en velges som leder

10. Valg av revisor

11. Valg av delegater til årsmøtet i Naturvernforbundet i Nordland.

12. Eventuelle årsmøteuttale

Temasamling om vannforvaltning og Fellesmøte 2012

FNF Nordland har gleden av å invitere alle våre medlemsorganisasjoner til Fellesmøte med temasamling på Fauske Hotell den 9. – 10. mars 2012.Vi starter som vanlig med en temasamling på fredagskveld. I år gjør vi en vri med å tilby våre medlemsorganisajoner et miniseminar om vannforvaltning med utgangpunkt i de lokale eksemplene Skjerstadfjorden og Sulitjelmavassdraget. I forkant av temasamlingen vil det bli lagt opp til en befaring opp langs Sulitjelmavassdraget med orientering om lokale utfordringer når det gjelder vannforvaltning.

Mer informasjon i vedleggene under eller på FNF sine hjemmesider.

Program og saksliste Fellesmøte 2012.doc

Invitasjon og program for temasamling vannforvaltning.docx

Påmeldingsskjema Fellesmøte 2012.doc

ÅRSMELDING FOR 2011

NATURVERNFORBUNDET I SALTEN

På årsmøte i 2011 ble det redegjort for de sakene styret har arbeidet med i 2010:

·       Skjerstadfjorden og oppdrett

·       Saltstraumen og strandsonen

·       Kollektivtransport

·       Rønvikjordene

·       Kampflyplass

·       Nei til oljeboring

·       Forbruk og innkjøp

·       Vann og Skog.

Det nye styret har stått fritt i forhold til å videreføre arbeidet innenfor disse områdene, og til å definere nye arbeidsoppgaver.

Organisatorisk

Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt på Skagen Hotell, den 26.februar 2011, slik det fremgår av årsmøteprotokoll.

Styret

Det har ikke vært avholdt formelle styremøter, men det har vært hyppig kontakt mellom leder og nestleder. Styret i 2011 har bestått av:

Leder: Dag Neiden                  

Nestleder: Terje Cruickshank, 91391570, cruickshank@me.com

Kasserer/sekretær: Frantz Kristiansen

Styremedlemmer: Roselyn Riley  

Varamedlem: Håvard Olafsen (1. vara), Lars Dalen (2.vara), Elin Øyen Vister (2. vara)

Medlemmer

Lokallaget i Salten dekker medlemmene i Bodø, Fauske, Steigen, Hamarøy, Gildeskål, Beiarn, Meløy, Saltdal og Sørfold består av 241 medlemmer (233 i 2010). Vi har et håp om at medlemstallet vil ta seg opp. Vi oppfordrer dere til å verve venner og bekjente, slik at lokallaget blir sterkere og mer slagkraftig – og at vi får mer penger i form av kontingentrefusjon fra sentralt hold.

Temagrupper

En frisk Skjerstadfjord – Frantz Kristiansen

Samferdselspolitikk i Bodø – Terje Cruickshank og Dag Neiden

Økonomi

Regnskap for 2011 og budsjett for 2012 vil bli fremlagt på årsmøtet.

Miljøpolitisk arbeid

Rapport om arbeidet for en frisk Skjerstadfjord vil bli fremlagt på årsmøtet.

Samferdsels, energi – og miljøpolitikk:

Det har vært skrevet 17 avisinnlegg om disse temaene. En kronikk formet som et opprop til storting og regjering om energipolitikk er skrevet i fellesskap med leder for Naturvernforbundet i Nordland.

Medlemsaktivitet.

På verdens miljødag søndag 5.juni hadde Naturvernforbundet en meget vellykket stand under BOT arr. 3/7 toppsturen på p-plassen ved turisthytta i Bodø, der vi hadde en miljøagent-natursti og delte ut bjørkesaft.

Uttalelser.

Styreleder har ikke funnet grunnlag for å gi uttalelse til mottatte forslag til reguleringsplaner.

Samarbeid.

Vi er medlemmer av FNF – forum for natur og friluftsliv – med de muligheter for samarbeid om saker av felles interesse dette gir.

 

Bodø 20.februar 2012.

 

Dag Neiden

Leder Naturvernforbundet i Salten.