Årsmøte i Nordland 2022

i Bodø helga 12. og 13. mars.

Møtet blir i Bodø helga 12. og 13. mars. På Radisson SAS hotell. 

Selve årsmøtet vil bli både digitalt og fysisk. Alle medlemmer kan derfor delta.  

Innlogging på zoom:

https://us06web.zoom.us/j/88621175163

Påmelding på vedlagte skjema – dette kan gjøres ganske nært opp til møtet, men vi vil likevel nevne to frister som er tidligere.

Frist for innsending av saker er 28.februar til nordland@naturvernforbundet.no og 

vi ønsker at folk skal bestille hotellrom innen 24.februar. Usikker ? Ta kontakt med din lokallagsleder. 

Et utdrag fra programmet er her – resten finner du i invitasjon, innkalling  og påmeldingskjema som ligger vedlagt.
 

Lørdag 12.mars 
Oppmøte og registering kl 10.30 

Kl 11 – SALSTRAUMEN MARINE VERNEOMRÅDE – UNIKT, MEN HVOR ER VERNET ?  
Åpent for alle  
Dykker gjennom mange år og skaper av facebooksiden «Saltstraumen marine verneområde» Vebjørn Karlsen forteller om artsmangfoldet og utfordringene i Saltstraumen. 

Vi håper at det etter innlegget blir dannet et interimsstyre med formålet om et relelt vern av Saltstraumen – «Vern Saltstraumen» 

Kl 12 – Lunsj på SAS Radisson – på melding innen fredag kl 12  

Kl 13 – OPPDRETT OG FISKERI – VI MÅ BLI KJENT MED REGELVERKET 
Blir sendt digitalt – åpent for alle medlemmer 

Tom Vegar Kiil – Kystfiskarlaget i Nord-Norge innleder, i samarbeid med  

Lars Kufaas regionsekretær for Nord-Norge  

Kl 14.15 –ÅRSMØTE 
Oppstart årsmøte – det er lov å koble seg på tidlig digitalt 

Kl 18.00-  Avslutning av årsmøtet 

Kl 19.00 – Felles middag 

Søndag 13.mars  

kl 10 – Frokost for alle som ønsker på SAS Radisson – påmelding i løpet av fredag  

kl 11 –   HVORDAN MØTER VI INDUSTRIETABLERINGER «I DET GRØNNE SKIFTET» 
Kun fysisk – på SAS Radisson  
Innledning v/Gisle Sæterhaug og Christine Myrseth FNF 

Kl 13                   Besøk på Jektafarsmuseet i Bodøsjøen   Jektefartsmuseet 

Kl 16                   Avslutning – klemming og vel hjem.  

 

Velkommen !