Årsmøte i Salten 2022

Det blir digitalt årsmøte via ZOOM mandag – 28.februar fra kl 17.30 – til ca kl 21.

Innledning – Hydrogenfabrikker i Salten – mulighet og utfordringer !

Vi arrangerer digitalt årsmøte med to innlegg  i forkant og årsmøte etterpå.
Lenke til møtet: https://us06web.zoom.us/j/84753577022 

Program
17.30 Speakers “corner” – Påkobling og mulighet for å fortelle hva DU er opptatt av.

18:00 3 hydrogenanlegg planlegges nå i Salten. .. Hva videre ?

  • Vi har invitert Kjell Derås – sentralstyremedlem i Naturvernforbundet til å innlede.
  • Gisle Sætherhaug – FNF koordinator orienter om aktuelle plansaker knyttet til hydrogen.

Det kan bli endring i innledere, men industrialisering i det grønne skiftet vil være tema.

Pause

Ca 19:15 ÅRSMØTE

Ordinære årsmøte saker – årsmøtepapirer legges ut å vår hjemmeside senest 25.februar

Påmelding kan gjøres via salten@naturvernforbundet

https://naturvernforbundet.no/nordland/salten/

Siden møtet er digitalt anbefaler vi folk likevel til å møtes, ta gjerne en kaffe i forkant eller etterpå. Ta gjerne kontakt med oss, så kanskje vi kan koble dere sammen med andre medlemmer i ditt område.

Informasjon om årsmøte

Frist for innsending av saker settes til 20. februar – må gjøres på salten@naturvernforbundet.no

Alle årsmøtepapirer vil finnes på her senest 25. februar.  Her finnes også en del av fjorårets aktivitet og vedtekter.  

Link til møtefinnes øverst på denne siden, på vår facebookside og sendes til våre medlemmer med e-post. Årsmøtet vil foregå på ZOOM. Lurer du på noe ta kontakt via e-post eller tlf.

Valgkomite 2022

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. Har du lyst til å delta, eller tips så ta kontakt med dem.
Det er Harald Breivik og Karen Holm Johansen som sitter i årets komite.
Ta kontakt på harald.breivik@online.no /952 80 134/75759698 eller Karen på 997 96 531

Leder skal velges årlig, i tillegg har vi nå 3 styreplasser og 2 varamedlemmer på valg. Styreplasser for 2 år. Varamedlemmer for 1 år. Lyst til å bidra så ta kontakt med valgkomiteen. Forslag til nye styremedlemmer blir lagt frem på vår hjemmeside innen 25. februar.

Velkommen til årsmøte og foredrag !

Med hilsen styret, Kaja Langvik-Hansen,Magne Jensen,Harald Breivik,Are Strand,Gisle Sætherhaug og vara Zdenek Dvorak og Marianne Vigdisdatter Berg