Årsmøte Naturvernforbundet i Nordland

NaNo avholder årsmøte den 21 januar.

Lørdag 21. Januar kl. 16.00 avholdes årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland.

Sted: Scandic Hotel syv søstre, Sandnessjøen

Hvert lokallag har rett til 2 utsendinger med stemmerett + 1 utsending pr påbegynt 50 medlemmer. Fylkeslaget dekker utgiftene til reise og opphold for 2 deltakere fra hvert lokallag. Ta kontakt med lokallaget ditt og be om å bli utsending.

Påmelding til: nordland@naturvernforbundet.no

Frist 13.01.17

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende en uke før møtet avholdes.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Møtet begynner kl 16 og programmet blir som følger:

Velkommen v/leder i NaNo

Årsmøtet avvikles.

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Sak 3 Årsmelding

Årsmelding blir delt ut på møtet

Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan

Forslag til aktivitetsplan delt ut på møtet

Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

Sak 5 Regnskap og budsjett

Regnskap og budsjett delt ut på møtet

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

Sak 6 Valg

Valg av styre

Valg av valgkomité

Valg av revisor

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Herunder skal det velges to utsendinger til det ekstraordinære landsmøtet 18 februar.

Etter at det formelle er overstått vil følgende ha innlegg:

Regionsekretær Geir Jørgensen skal fortelle litt om nordområdesamarbeidet i Naturvernforbundet.

Fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, foredrar om aktuelle saker.

Siste års leder i NaNo, Tage Vedal, vil fortelle litt om naturvernarbeidet i fylket det siste året.

Hjertelig velkommen og

Naturvennlig hilsen

Styret

Naturvernforbundet i Nordland