Årsmøte Naturvernforbundet i Salten

Vanlig årsmøtesaker – vel møtt

Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Salten!

Årsmøtet finner sted lørdag 11.mars 2017 kl 12:00 (etter fellesmøte i FNF). Det blir lunsj kl 1300. Sted: Thon hotell Nordlys, Bodø.

Det blir en ordinær årsmøtesaksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Sak 3 Årsmelding (deles ut på møtet)

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan (Forslag til aktivitetsplan deles ut på møtet)

Sak 5 Regnskap og budsjett (deles ut på møtet)

Sak 6 Valg

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker


Miljøvennlig hilsen

Terje Cruickshank

cruickshank@me.com / 91391570

Naturvernforbundet i Salten.