Årsmøte 2024

Naturvernforbundet i Nordland har gleden av å invitere til årsmøte 2024, som holdes i Bodø lørdag 16. mars.

Grønn helg i Bodø 2022

Tid: lørdag 16. mars 2024, klokken 11:00 – 16:30
Sted: SAS-hotellet, Bodø

Årsmøtet er et samlingspunkt for alle i fylkes, der vi går igjennom året som har gått. Årsmøtet planlegger året som kommer ved å velge styre og vedta hva vi skal fokusere på. I tillegg er årsmøtet en arena for å bli kjent og få ny energi og motivasjon i det viktige arbeidet vi gjør hver eneste dag.

Alle lokallagene har mandater etter medlemstall. Hvert lokallag har 2 grunnmandater, i tillegg til 1 mandat per 100. medlem. Det er lokallagsårsmøtet som velger sine delegater til fylkesårsmøtet – Ta kontakt med ditt lokallag om du vil være delegat. Alle medlemmer er velkomne til årsmøtet, og vil ha tale- og forslagsrett.

Innkalling

Last ned innkalling, med saksliste og praktisk info her:

Spørsmål?

Har du spørsmål eller lurer på noe? Ta kontakt med styreleder Frode, på rh58@naturvernforbundet.no.