Årsmøtehelg 26-27.februar 2011 for Naturvernforbundet i Nordland

Det blir årsmøtehelg i fylkeshovedstaden med aksjoner, årsmøtegjennomføring for fylkeslaget i Nordland og lokallaget i Salten, debatt og seminar. Vel møtt til ei inspirerende helg som i år er viet til «Slaget om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja»

Sted: Skagen Hotell, Bodø

I et samarbeid mellom fylkeslaget, lokallaget i Salten og Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland kan vi ønske velkommen til en spennende og lærerik helg i fylkeshovedstaden.

Lørdag vil det gjennomføres viktige årsmøter for Naturvernforbundet i Salten etterfulgt av årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland.  Før årsmøtene vil det gjennomføres aksjon med fokus på Oljefri.no. 

Søndag blir det arbeidsseminar i Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland.  

Program og møte- og tidsplan

Lørdag: Årsmøter og aksjoner.

tema: Slaget om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Kl 1100-1300:   Stand i gågata (Glasshuset)

Kl 1300-1400:   Slaget om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Åpent møte for medlemmer og andre interesserte: 

Innledning  v/ Rådgiver i Naturvernforbundets nordområdesatsing, Aase Refsnes

Kl 1400-1600:   Årsmøte i Naturvernforbundet i Salten..

Kl 1600-1830:   Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland.

Søndag:Organisasjonsseminar

Tema: Hvordan få til det vi kjemper for?

Kl 0900-1000:   Hvilke saker arbeider vi med og hvordan framstår vi?

Kl 1000-1100:   Medlemsverving og rekruttering til arbeid i organisasjon og med saker

Kl 1130-1300:   Studiearbeid – skolering for arbeid med organisasjon og saker

Deltakelse på årsmøtet i Nordland – økonomi

Fylkeslaget dekker utgiftene til reise og opphold for 2 deltakere fra hvert lokallag. Forutsetter deltakelse på organisasjonsseminaret som omfatter arrangementet lørdag og søndag. Husk påmelding 94180779, epost: nordland@naturvernforbundet.no.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Ta kontakt med lokallaget ditt å be om å bli utsending. NNV Nordland tilbyr i tillegg reisetilskudd til enkeltmedlemmer som har lang og kostbar reise. Ta kontakt med Brita Grøneng på tlf  94180779.

Målgruppe: Fylkesstyret m/ vara + 2 deltakere fra hvert lokallag + landsstyremedlem

Erling Solvang

Leder

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTENE:

Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Budsjett og arbeidsprogram
 7. Innkomne saker (vedtekter etc.)
 8. Valg av leder, 4 styremedlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge
 9. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen, en velges som leder
 10. Valg av utsendinger til landsmøte og nominasjon av kandidater NNV sentralt.
 11. Valg av revisor
 12. Eventuelle årsmøteuttale

Årsmøte i Naturvernforbundet i Salten

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Budsjett og arbeidsprogram
 7. Innkomne saker (vedtekter etc.)
 8. Valg av leder, 4 styremedlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge
 9. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen, en velges som leder
 10. Valg av utsendinger til landsmøte og nominasjon av kandidater NNV sentralt.
 11. Valg av revisor
 12. Eventuelle årsmøteuttalelser