Årsmøteprotokoll Naturvernforbundet i Salten

Les protokollen for årsmøtet som ble holdt 25. mars 2019.

Les hele protokollen her