Det beste i livet er gratis.

De største verdiene i nordområdene er de som er gratis. Rent vann, frisk luft og naturlig natur er en verdi som vanskelig kan verdisettes i kroner og ører – heldigvis. Naturvernforbundet i Salten tror på en framtid der vi tar vare på naturen og verner det biologiske mangfoldet. Naturvernforbundet i Salten verdsetter rent vann, frisk luft og naturlig natur over en kortvarig og miljøfiendtlig olje- og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi støtter folkeaksjonens krav for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

uttalelse vedtatt på årsmøtet i Naturvernforbundet i Salten 26.februar 2011.