Det blir ikke vindkraftverk på Solværøyan og Sleneset.

Endelig er det avgjort i Regjeringa. Det blir ikke vindkraftverk på Solværøyan og Sleneset. En gledens dag. Hubroen fryder seg.

Dette burde utbygger Nordnorsk Vindkraft, Lurøy kommune og Nordland fylkeskommune skjønt for for flere år siden. Det har skadet de samme aktørers omdømme i betydelig grad med å jobbe så hardt for et ulønnsomt vindkraftverk i det særdeles verdifulle naturområde og Nord-Europas viktigste hekkeområde for rødlistede hubro.   Øyriket er indrefileen av landskapsregionen Nordlandsverran og består av øyene og holmene utenfor Helgelandskysten, fra Nord-Trøndelag i sør til Steigen i nord, Røst inkludert. Det storslåtte åpne landskapet og den lange solgangen er unikt i verden. Flora og fauna er artsrik i havet, på land og i lufta. De skånsomme fotavtrykk etter levemåte og bosetning har gitt området verdensarvkvaliteter, ikke bare Vegaøyene. Landskapsverdiene i Nordlandsverran gir verdiskapning for reiselivet, og det fremmer et fysisk aktive friluftsliv og folkehelsen.   Les mer i Rana Blad